آدرس:

 تهران -دماوند گیلاوند بلوار  شهید بهشتی روبروی هلال احمر  دفتر  ( خانه هوشمند پارسا )

کدپستی: 3971754641

تلفن: 09354628191-09100646278

ایمیل: mojtaba.asadi349 @ gmail.com